Hovedsiden

 

Sperillen fjordlag organiserer og selger fikekort for alle som ønsker å fiske i Sperillen og Urula elv. Alle voksne over 16 år må løse fiskekort.

Fiskekortet gir tillatelse til å fiske med sluk, agn, oter samt trolling med inntil 4 stenger.

Båtutsetting kan gjøres på følgende steder: Finsand, Buttingsrud Camping, Sperillen Camping, Lundelandet (Nes i Ådal), Ringerud, Tossevika og Sandvika (Vestre Ådal).

Sperillen Fjordlag ønsker fiskere skitt fiske og oppfordrer alle til å overholde båltenningsreglene.

 

Sperillen Fjordlag
3524 Nes i Ådal

Bankkonto
2280.69.02547