Her vil det etterhvert komme et kart som viser hvilke områder som ikke omfattes av fiskekortet. Det vil også bli avmerket hvor det er mulig å sette ut båter i Sperillen.

 

Sperillen Fjordlag
3524 Nes i Ådal

Bankkonto
2280.69.02547